Share |

White & Case

W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

OPIS FIRMY

White and Case jest jedną z największych międzynarodowych firm prawniczych o zasięgu globalnym działających w Polsce. W ciągu szesnastu lat naszej obecności na rynku polskim uczestniczyliśmy w najważniejszych transakcjach i przedsięwzięciach gospodarczych realizowanych w naszym kraju. Dziś jesteśmy jedną z największych firm prawniczych w Polsce, zarejestrowaną pod nazwą White and Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Spółka komandytowa.

Od szesnastu lat doradzamy naszym Klientom, wiodącym firmom polskim i zagranicznym. Nasi Klienci darzą nas zaufaniem ze względu na naszą skuteczność i poczucie bezpieczeństwa związane z indywidualnym podejściem do powierzonych projektów oraz podejmowaniem właściwych decyzji. Specjalizujemy się przede wszystkim w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, w dziedzinie fuzji i przejęć, nieruchomości czy doradztwa podatkowego, ale nasi Klienci mogą oczekiwać od nas fachowej wiedzy i doradztwa praktycznie we wszystkich dziedzinach prawa.

Doradzamy naszym Klientom m.in. w dziedzinach takich jak:

* Fuzje i przejęcia
* Inwestycje kapitałowe (private equity)
* Bankowość i finanse
* Bankowość elektroniczna
* Restrukturyzacja
* Rynki kapitałowe
* Rynek nieruchomości
* Doradztwo podatkowe
* Procesy sądowe i arbitrażowe
* Telekomunikacja, media i nowoczesne technologie
* Własność intelektualna i przemysłowa
* Doradztwo na rzecz administracji publicznej
* Energetyka i finansowanie projektów inwestycyjnych
* Inwestycje zagraniczne
* Ochrona środowiska
* Ogólne doradztwo na rzecz spółek
* Praktyka niemiecka
* Prawo konkurencji
* Prawo pracy
* Prywatyzacja
* Ubezpieczenia