Share |

BRE Bank

Najlepsza instytucja finansowa dla wymagających Klientów

OPIS FIRMY

Oferta Private Banking BRE Banku

Informacje ogólne

BRE Bank SA był jednym z pionierów private bankingu na polskim rynku. Wprowadzenie nowej usługi w 1995 roku było konsekwencją realizowanej przez bank specjalistycznej obsługi przedsiębiorstw, opierającej się na stałych kontaktach pracowników banku z szefami firm. Dziś Oferta Private Banking adresowana jest nie tylko do przedsiębiorców, ale do szerszej grupy osób, dysponujących wysokim statusem finansowym lub szczycących się wysokim statusem społecznym. Do grupy tej należą zatem również adwokaci, lekarze czy przedstawiciele wolnych zawodów.
BRE Bank posiada ok. 10-12% udział w rynku usług finansowych dla osób zamożnych

Szacujemy, iż około 500 osób posiada w Polsce aktywa powyżej 15 mln zł. Ok. 10-15 tys. osób – aktywa powyżej 1 mln zł, a 35 tys. osób – aktywa pow. 0,5 mln zł. Obserwujemy tendencję bogacenia się społeczeństwa oraz tworzenie się nowej grupy Klientów, którzy dziedziczą majątki lub są rentierami. Wraz ze wzrostem popytu ze strony potencjalnych Klientów Private Banking, oczywiście rosną wymagania i oczekiwania Klientów co do proponowanych im usług finansowych.


Private Banking BRE Banku ma jedną z najszerszych i najatrakcyjniejszych ofert produktowych na rynku. W zależności od oczekiwań oraz panujących tendencji rynkowych, Bank zapewnia możliwość  skonstruowania niemal dowolnego produktu, nie stanowiącego elementu standardowej oferty. Zawdzięcza to współpracy z dostawcami zewnętrznymi oraz przyjętej filozofii sprzedaży typu „open archtecture”, umożliwiającej budowanie niestandardowych, uzależnionych od potrzeb Klienta strategii inwestycyjnych.
Budowanie trwałych relacji z Klientami opiera się na bezpośrednich kontaktach Klientów z ich opiekunami. Wysoce zindywidualizowana obsługa, dostosowana do potrzeb i oczekiwań Klienta pozwala, by Klienci za każdym razem otrzymywali produkt doskonale spełniający ich oczekiwania - „szyty na miarę”. Strategia współpracy z Klientem oparta jest na elementach planowania finansowego – wspólnego określenia z Klientem przyszłościowych celów, które będą osiągane poprzez dostosowane do nich inwestycje.
Współpracując z Klientami Private Banking, Bank stara się być użyteczny w każdy możliwy sposób, np. umożliwiając kojarzenie ze sobą osób o podobnych planach inwestycyjnych, na rynku nieruchomości lub na rynku finansowym.

Staramy się również spotykać z klientami na gruncie towarzyskim zapraszając ich na interesujące premiery teatralne i koncerty czy wystawy. Zdarzało się, że służyliśmy Klientom pomocą w sprowadzeniu trudno dostępnego leku, czy tez biletu na oblegany mecz piłkarski.
 

Minimalne wymagane dochody, by zostać objętym usługą private banking
Klientami bankowości prywatnej BRE Banku są osoby o wysokim statusie nie tylko finansowym, ale i społecznym. Z zasady, z oferty Private Banking w BRE Banku może skorzystać osoba, która zdeponuje na rachunkach przynajmniej 200.000 złotych lub ich równowartość w walutach obcych. Jednak do tej prestiżowej grupy Klientów BRE Banku należą  również osoby dysponujące mniejszymi środkami, ale o uznanej pozycji społecznej (np. notariusze, ludzie świata kultury i sztuki, lekarze itp.). Nie ma obowiązku deklarowania comiesięcznych wpływów na rachunek.
 
Zakres oferty Private Banking
W ramach usług Private Banking Klienci BRE Banku mogą skorzystać z :
1/    rachunków bieżących,
2/    kart płatniczych i kredytowych,
3/    lokat w złotych i walutach obcych,
4/    walutowych transakcji terminowych, euroobligacji
5/    papierów dłużnych krajowych i zagranicznych,
6/    kredytów, także specjalistycznych maklerskich,
7/    zróżnicowanych portfeli inwestycyjnych, w zależności od preferencji Klienta obejmujących lokaty bankowe, bony i obligacje skarbowe, papiery dłużne, produkty spółek wchodzących w skład Grupy BRE Banku: Skarbiec Investment Management, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. oraz BRE Bank Hipoteczny.

Strategia sprzedaży typu „open architecture” umożliwia tworzenie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych poprzez dostęp do produktów i usług dostawców zewnętrznych, jak np.: fundusze inwestycyjne należące do 5 TFI: SEB TFI S.A., DWS (Polska) TFI S.A., Union Investment TFI S.A., BPH TFI S.A., ING TFI S.A. czy przygotowany specjalnie dla Klientów Private Banking BRE Banku program inwestycyjno – ubezpieczeniowy Generali Życie TU SA.