Share |

Wealth Solutions

OPIS FIRMY

Zajmujemy się kreacją i dystrybucją produktów strukturyzowanych. Naszą misją jest kreowanie nowoczesnej filozofii inwestowania za pomocą najlepiej opracowanych rozwiązań na rynku finansowym. Nie jesteśmy bankiem. Nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym ani towarzystwem ubezpieczeniowym. Na rozwiniętych rynkach finansowych spółki takie jak nasza określa się mianem butiku inwestycyjnego. Nasze produkty tworzymy we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i czołowymi instytucjami finansowymi na świecie.

Wealth Solutions, dzięki wykorzystaniu Internetu, dociera ze swoją ofertą wszędzie - mamy klientów nie tylko z Polski ale także z krajów takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a nawet Islandia czy Korea.

W ciągu roku działalności zdobyliśmy zaufanie kilku tysięcy klientów, którzy zainwestowali w nasze produkty ponad 51 mln zł. W pierwszym półroczu 2008 roku staliśmy się trzecim pośrednikiem (za Open Finance i Expanderem) pod względem wartości zainwestowanych przez Klientów środków.

By stworzyć najlepsze produkty nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi bankami inwestycyjnymi. Mamy wystarczające kompetencje by maksymalnie wykorzystać potencjał tych ogromnych instytucji z pożytkiem dla naszych klientów. Nie wystarczy jednak znaleźć świetną strategię inwestycyjną - trzeba jeszcze umożliwić klientowi w Polsce proste i bezpieczne ulokowanie pieniędzy. W tym celu współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi takimi jak Allianz Polska Życie, Europa Życie czy Royal Polska . To do nich fizycznie trafiają środki naszych klientów, które są następnie inwestowane w określony przez nas sposób. Co zyskuje klient? Bezpieczeństwo (powierza środki podlegającemu nadzorowi finansowemu towarzystwu ubezpieczeniowemu) oraz szansę na zysk wolny od podatku Belki (nasze produkty strukturyzowane mają formę prawną ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie).

Redakcja ekonomiczna miesięcznika Home&Market przyznała Wealth Solutions Order Finansowy 2009 za najlepszy produkt skierowanym do przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, w kategorii produkt strukturyzowany.

Order Finansowy dla Wealth Solutions za produkt Twister

 

Nasze atuty:

  • Szerokie możliwości inwestycyjne – proponujemy inwestowanie we wszystkie klasy aktywów (akcje, nieruchomości, surowce, waluty, fundusze hedge, metale szlachetne, private equity itp.).
  • Gwarancja zachowania kapitału – maksymalizujemy szanse na zysk zapewniając jednocześnie inwestorom pewność utrzymania całości lub znacznej części zainwestowanego kapitału na koniec trwania inwestycji.
  • Renomowani partnerzy – nasze produkty strukturyzowane tworzymy wspólnie z największymi instytucjami finansowymi na świecie takimi jak Grupa Unicredit, Allianz, Europa czy Royal Polska.
  • Bezpieczeństwo – środki inwestowane przez naszych klientów trafiają bezpośrednio do renomowanych instytucji finansowych.
  • Elastyczność – w krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania „szyte na miarę”.
  • Niskie koszty - dzięki unikalnej organizacji firmy ograniczamy do minimum koszty jakie ponoszą inwestorzy korzystający z naszych usług. Oferujemy rozwiązania zoptymalizowane pod względem podatkowym.

Wealth Solutions należy do Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), zarejestrowanego w 2008 roku. ZFDF zrzesza 12 największych i najbardziej renomowanych firm doradztwa finansowego w Polsce.


Celem ZFDF jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych branży, w szczególności wypracowywanie jednolitych standardów pracy firm doradztwa finansowego. Związek stawia sobie za cel umacnianie właściwego wizerunku doradców oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie zarządzania finansami.