Ville Sołackie

ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
Telefon: 61 84-64-060