Filharmonia im. Karola Szymanowskiego

ul. Zwierzyniecka 1
31-103 Kraków
Telefon: 12 619 87 21