Share |

Echo Investment

Klient jest dla nas najważniejszy

OPIS FIRMY

Firmę tworzą ludzie. To właśnie ich wiedza, fachowość oraz zaangażowanie decydują o rozwoju firmy. Dlatego też Echo Investment S.A. przywiązuje dużą wagę do wysokiego poziomu kompetencji swoich pracowników. Zatrudnieni przez nas specjaliści z różnych dziedzin kreują proces deweloperski na jego każdym etapie. Wysoka kultura organizacyjna oraz poczucie pełnej identyfikacji zarówno z celami, jak i z bieżącą działalnością firmy, stanowią podstawę sukcesu Grupy Kapitałowej Echo Investment.

Misja   

Klient jest dla nas najważniejszy.

Pamiętamy, że nasi klienci to nie tylko korporacje, sieci handlowe czy operatorzy hotelowi - klient Echo to przede wszystkim człowiek: właściciel mieszkania, klient centrum handlowego, pracownik biura, gość hotelowy.

Chcemy być jak najbliżej klienta, żeby poznać jego potrzeby i dostarczać mu to, czego faktycznie oczekuje. Chcemy mu również pomagać w identyfikowaniu jego potrzeb, a także proponować rozwiązania sprzyjające poprawie codziennego życia. Wszystkie działania prowadzimy w taki sposób, aby każdemu z naszych klientów móc powiedzieć:

Twój komfort naszym standardem.