Sztuka & Kultura

Share |
2014-10-01

Sztuka do wnętrza

Co decyduje o tym, że człowiek wybiera do wnętrza sztukę? Jak dobrze zainwestować w Sztukę, kierując się wewnętrzną potrzebą tworzenia własnego otoczenia? Dlaczego decydujemy się na dzieła współczesnych artystów?

Może jest to potrzeba wzruszenia, wymiany myśli, doznań, rozmowy, jaką odbiorca chce przeprowadzić w sposób symboliczny? Może chęć zamanifestowania otoczeniu jakiejś informacji o głębszym lub bardziej oczywistym znaczeniu?


Sztuka oglądana „z zewnątrz” „do wewnątrz” stanowi wielowymiarowe i wewnętrzne niejednorodne zjawisko. Zakłada pluralizm postaw artystów i odbiorców. Ta wielowymiarowość sztuki wynika w sposób naturalny z istoty, jaką jest twórczość i z jej źródła, którym jest wyobraźnia. Twórczość i wyobraźnia są najbardziej zindywidualizowanymi czynnikami sztuki, przez nie wyraża się oryginalność i niepowtarzalność. Wartość sztuki polega również na tym, że dla każdego z nas jest ona własnym, niepowtarzalnym doświadczeniem duchowym, któremu wychodzimy naprzeciw. Dotyczy to zarówno postawy artysty, jak i odbiorcy – ponieważ obie mogą być postawami twórczymi. Potrzebujemy we własnym otoczeniu Sztuki, która odsłoni głębszy sens naszego życia, nada mu nową wartość.

 

Obraz – Tancerina, Mikołaj Obrycki.

Wnętrze - Fritz Hansen - mesmetric .Fotograf - Ditte Isager, Stylista - Christine Rudolp. 


Dobierając dzieła artystyczne do naszego wnętrza, nie musimy być znawcami sztuki ani jej definiować. Możemy polegać na sugestiach Galerii, która w pewnym sensie selekcjonuje i wyróżnia pewnych artystów, ale równie dobrze możemy również oprzeć się na własnej intuicji. Każdy z nas bowiem dysponuje własną, nie zawsze wypowiedzianą definicją, pozwalającą mówić o dziele, przeżywać go. Dla jednych z nas sztuka wiązać się będzie wyłącznie z pojęciem piękna. Ktoś inny połączy sztukę z wzniosłością, z doświadczeniem duchowym, estetycznym, poruszeniem bądź przyjemną słodyczą.


Nie jest najistotniejsze określanie intencji, istotna jest świadomość potrzeby otaczania się elementami, które sprawiają, że nasze funkcjonowanie w codzienności staje się głębsze, wielowarstwowe i narracyjne. Pozwólmy sobie na luksus, jaki daje nam sztuka – na czas spowolnienia, na intrygujący element naszego wnętrza.

 

Art in Architecture

Art in Architecture